Siltech Royal Signature Ruby Hill II

Siltech Royal Signature Ruby Hill II  的入門級 Royal Signature 電源線 Ruby Hill II 使用我們定制的 G7 銀金合金導體,外層採用 Kapton、Teflon 和寬範圍屏蔽製成。它的一端提供歐盟、英國或美國 Furutech Gold AC 電源插頭,另一端提供 10A 或 16A Furutech Gold IEC 插頭。

分類:

描述

Siltech 的入門級 Royal Signature 電源線 Ruby Hill II 使用我們定制的 G7 銀金合金導體,具有堅固的 Kapton、Teflon 和寬範圍屏蔽外層。它一端提供歐盟、英國或美國 Furutech Gold AC 電源插頭,另一端提供 10A 或 16A Furutech Gold IEC 插頭。

產品規格

冶金: 純銀金合金
建造: 雙絞線
絕緣子: Kapton、Teflon 和寬範圍屏蔽
核心: 2