News

OUR MORE NEWS

院線強檔2020/09/05

2020/09/05-院線最新資訊

2020/09/05院線最新資訊

院線最新資訊
(請點擊以下連結點)

[英] 猛禽小隊 - 小丑女大解放 (2020)
https://youtu.be/2DZ9zEGN3kY​

[英] 極地守護犬  (2020)
https://youtu.be/TC0NwBnNSZk​

[英] 逃出夢幻島 (2020)
https://youtu.be/h2BzlMU44r0​

[英] 託陰 2 - 布拉姆回來了(2019)
https://youtu.be/LBeC7BAqWg0​

[英] 婚姻大崩壞 (2020)
https://youtu.be/bZPDRTF9H8I​

[法] 迷雁返家路  (2019)
https://youtu.be/38GVqmqhEy0

[西] 哥雅名畫兇殺案  (2019)
https://youtu.be/ebSsizhLRRU​

[英] 回歸之路 (2020)
https://youtu.be/4fTDXvPouSI​

[英] 音速小子 (2019)
https://youtu.be/8C2RWv-BZn4​

[英] 艾瑪 (2020)
https://youtu.be/mKhFyoCQ5iw

[英] 豪門怨靈(2020)
https://youtu.be/MEQZe99bmFI

[英] 搞鬼  (2019)

https://youtu.be/WY4TbemVWRg

[中] 乜代宗師  (2020)
https://youtu.be/tTcHMiVobUY​

[中] 追龍 II - 賊王(2019)
https://youtu.be/ZsiA6rZPqOA

[英] 夜班證人 (2020)
https://youtu.be/FiD1m-cF4DY​

[韓] 復仇母親 (2019)
https://youtu.be/G9ntW14m4UI​


[韓] 壞傢伙們 電影版 (2019)
https://youtu.be/m8a-PJXQNw4​

[日] 天氣之子 (2019)
https://youtu.be/59iD8WKyHyA​

[英] 紅鞋公主與七矮人 (2019)
https://youtu.be/iKcWqtiZE94​

[日] 海獸之子  (2019)
https://youtu.be/D5yb03SAKf8​

分享給各位好朋友最新發行電影資訊
各大影音串流平台均可付費欣賞哦

家庭劇院,窗簾傢飾,新竹音響店,新竹窗簾店 桃園響店,桃園窗簾店 苗栗音響店, 苗栗窗簾店