News

OUR MORE NEWS

院線強檔2020/06/18

2020/06/18院線最新資訊

院線最新資訊
(請點擊以下連結點)

[英] 血衛 (Bloodshot) (2020)
https://youtu.be/fCi1tp1fB4M

[英] 絕地戰警 FOR LIFE (Bad Boys for Life) (2020)
https://youtu.be/XVoE16w6B_g

[英] 杜立德 (Dolittle) (2020)
https://youtu.be/dSfpc-I-UfY

[英] 奇蹟小雨燕 (Manou the Swift) (2019)
https://youtu.be/rP-eBeevET0

[英] 她們 (Little Women) (2019)
https://youtu.be/xFGQLZdHzbU

[英] 燈塔 (The Lighthouse) (2019
https://youtu.be/Lbqjl2_sCKY

[中] 哪吒之魔童降世 (Ne Zha) (2019)
https://youtu.be/weANxzZDmTQ

[荷] 磅礡戰役 (Redbad) (2018)
https://youtu.be/j6X-HPNkUYA

[英] 變身特務 (Spies in Disguise) (2019)
https://youtu.be/NGUaD8UM69M

[英] 鋒迴路轉 (Knives Out) (2019)
https://youtu.be/5v4mP9ENxWo

[英] 李察朱威爾事件 (Richard Jewell) (2020)
https://youtu.be/_DHCV0mlnIM

[法] 燃燒女子的畫像 (Portrait of a Lady on Fire) (2019)
https://youtu.be/Q2JiVKQZlMs

[韓] 朝鮮鄉民團 (Jesters - The Game Changers) (2019)
https://youtu.be/swAWU5MOf4Y

[英] 別放手 (Don t Let Go) (2019)
https://youtu.be/Q5lmivMrI7w

[英] 1917 (1917) (2019)
https://youtu.be/L98BK6JmMxw

[義] 黑金叛徒 (The Traitor) (2019)
https://youtu.be/rJpWJSXcFGQ

[英] 第零軍團/零號團隊 (Troop Zero) (2019)
https://youtu.be/urnKHc4Oo_o

[英] 鋼鐵勳章 (The Last Full Measure) (2019)
https://youtu.be/LA7lIXm8XXM

[中] 不義之戰 (The Fatal Raid) (2019)
https://youtu.be/rS0LNkrJEy8

[英] 搶救雷恩大兵 (Saving Private Ryan) (1998)
https://youtu.be/SnK8Mi974jw

[韓] 長沙里-被遺忘的英雄們 (Battle of Jangsari) (2019)
https://youtu.be/4iWQcAtSTJw

家庭劇院,窗簾傢飾,新竹音響店,新竹窗簾店 桃園響店,桃園窗簾店 苗栗音響店, 苗栗窗簾店